Tweede Kamer eens met de Aanpassingswet zorg en dwang

Vanmiddag, 18 juni 2019, stemde de Tweede Kamer in met de Aanpassingswet Zorg en Dwang. Deze wet maakt het mogelijk dat de gz-psychologen en orthopedagogen-generalisten de functie van Wzd-functionaris kunnen vervullen.

Dit is een belangrijke wijziging op het eerdere wetsvoorstel waarin slechts sprake was van een Wzd-arts. De Aanpassingswet Zorg en Dwang regelt hiermee een belangrijke verbetering voor de positie van de gedragswetenschappers in de ouderenzorg en de VG-sector, waarin zij naast artsen in deze positie een toegevoegde waarde hebben. Dit bevordert de kwaliteit en doet recht aan de deskundigheid van alle betrokken professionals.

Gevoed door de leden heeft het NIP zich hiervoor ingezet, samen met andere partijen. En met goed resultaat!  De volgende en laatste stap in dit lange traject is de Eerste Kamer die zich uitspreekt over de wet. Het NIP blijft echter ondertussen constructief meedenken, onder andere bij het leveren van een bijdrage aan de Minister bij zijn beslissing om het overgangsjaar 2020 vorm te geven.

Zoals eerder gemeld heeft het NIP in reactie op dit wetsvoorstel ook aandacht gevraagd voor de positie van kinder- en jeugdpsychologen. Het NIP pleitte ervoor deze beroepsgroep naast de gezondheidszorgpsycholoog en orthopedagoog-generalist toe te voegen als gedragsdeskundige die kan optreden als Wzd-functionaris. Hiervoor is opname in de wet BIG echter een voorwaarde, en voor de Kinder- en Jeugdpsycholoog moet dit nog geregeld worden. Mooi nieuws is wel dat de minister inmiddels groen licht heeft gegeven voor de ontwikkeling van een wetsvoorstel K&J in BIG.
Het NIP is inmiddels samen met VWS gestart met de voorbereidingen hiervoor.