Tevreden over contracteringsproces ggz Zvw?

De NZa vragenlijst voor zorgverleners en zorgverzekeraars sluit maandag 18 februari. NIP-leden: doe mee en deel hoe u dit proces ervaart.  

Op basis van deze resultaten brengt de NZa naar verwachting eind mei 2019 de eerste monitor contractering ggz uit.

De werking van het contracteerproces

NIP-leden die in het volwasssendomein onder de Zorgverzekeringswet ggz zorg leveren, hebben er al jaren mee te maken: contractering door zorgverzekeraars.

In het Hoofdlijnenakkoord ggz 2019-2022 is afgesproken dat contractering hèt vehikel is om afspraken te maken over doelmatigheid, kwaliteit, innovatie, organiserend vermogen en de juiste zorg op de juiste plek. Het contracteerproces is bedoeld om enerzijds zorgverleners te ondersteunen om zinnige en zuinige zorg van goede kwaliteit te leveren en anderzijds om zorgverzekeraars te ondersteunen om voor hun verzekerden goede zorg doelmatig in te kopen. De vraag is natuurlijk: werkt dat ook zo?

 

Monitor contractering ggz

Om zicht te houden op de manier waarop de contractering bijdraagt aan de doelen uit het hoofdlijnenakkoord is afgesproken dat de NZa de ontwikkelingen in het contracteerproces volgt en daar tot en met 2022 jaarlijks een rapportage in de vorm van een monitor over uitbrengt.

De NZa heeft daarom een vragenlijst opgesteld voor zorgverleners en zorgverzekeraars.

 

Deel uw ervaringen

Het NIP zit in de NZa klankbordgroep om de resultaten te duiden en om er – indien nodig – consequenties aan te verbinden. Het NIP wil graag dat de ervaringen van de professionals gehoord worden. Daarom willen we u vragen om de vragenlijst zelf in te vullen als u vrijgevestigd bent, of de vragenlijst onder de aandacht te brengen van de instelling waar u werkzaam bent.

Het invullen duurt ongeveer 20 minuten. U kunt de vragenlijst invullen tot 18 februari. Eind april 2019 biedt de NZa het resultaat van de eerste monitor aan aan de minister en eind mei wordt de de eerste monitor contractering ggz uitgebracht. Het NIP houdt u op de hoogte.

(sluit maandag 18 februari)

 

Over de Vragenlijst

De door u verstrekte gegevens worden als zeer vertrouwelijk behandeld. Dit betekent dat we zonder uw uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming geen informatie verstrekken die specifiek naar u herleidbaar is. Resultaten zijn niet herleidbaar naar individuele zorgverzekeraars of zorgaanbieders.