Tarieven GGZ Zvw 2020 op 1 augustus bekend

De NZa berekent op basis van het NZa-kostprijsonderzoek de nieuwe ggz-tarieven voor 2020. Deze tarieven (en de bijbehorende regelgeving) worden op 1 augustus 2019 bekendgemaakt. 

Veel NIP-leden werkzaam in het volwassendomein ggz (bij een ggz-instelling of als vrijgevestigde of als aanbieder van forensische zorg) hebben de afgelopen maanden meegedaan aan het NZa-kostprijsonderzoek. Op basis van deze uitgebreide uitvraag over gemaakte kosten en de daarbij geleverde zorgprofielen berekent de NZa de nieuwe ggz-tarieven voor 2020. Deze tarieven worden op 1 augustus 2019 bekendgemaakt. Op die datum publiceert de NZA ook de bijbehorende regelgeving voor 2020.

 

Verplichte deelname kostprijsonderzoek

De respons aan het onderzoek was zeer hoog, nagenoeg alle instellingen en meer dan 700 vrijgevestigden in de ggz en fz waren gevraagd om mee te doen. Deelname was verplicht omdat de NZa een volledig beeld nodig heeft van de kosten die aanbieders in de ggz en fz maken. Van de instellingen heeft 92% binnen de deadline gegevens aangeleverd en van de vrijgevestigden 95%.

 

Analyse en controle

De komende weken gaat de NZa samen met het onderzoeksbureau en een expertgroep – waar ook het NIP in vertegenwoordigd is – de kwaliteit van de aangeleverde informatie beoordelen en analyseren. Waar nodig wordt de aangeleverde informatie met vragen teruggelegd bij de aanbieders. Deze kostprijs- en zorgprofielinformatie vormt de basis voor nieuwe, actuele tarieven voor de ggz en forensische zorg in 2020.

 

Zorgprofielen

Gewoonlijk worden de tarieven op 1 juli bekendgemaakt, maar de opleverdatum verschuift naar 1 augustus. Dit vanwege de omvang van het kostenonderzoek waarbij ook de herijking van de zorgprofielen (basis van de d(b)bcs) veel extra tijd kost.

 

In het voorjaar van 2018 ging de NZa er nog van uit dat er mogelijk sprake zou zijn van een nieuwe bekostigingssystematiek per 2020 (zorgclustermodel en bijbehorende zorgprestaties). Inmiddels is duidelijk dat in 2020 de huidige dbc-systematiek en gbggz-systematiek van kracht blijven.

 

Meer informatie