Stand van zaken Wijziging van de Wet zorg en dwang en de wet BIG

Het NIP blijft keihard werken om ook het beroep Kinder- en Jeugdpsycholoog in de wet BIG verankerd te krijgen. De Tweede Kamer heeft vragen gesteld aan de minister.

Sinds onze laatste update in december 2018 heeft er intensief overleg plaatsgevonden met VWS en is er via brieven en contacten met Tweede Kamerleden aandacht gevraagd voor de positie van de Kinder- en Jeugdpsycholoog en het belang om ontwikkelpsychologische kennis beschikbaar te houden voor de (jeugd)hulp aan jongvolwassenen ouder dan 18 jaar.

 

Brief en gesprekken

In november 2018 is het wetsvoorstel tot wijziging van de wet Zorg en Dwang naar de Tweede Kamer gestuurd. Dit wetsvoorstel bevat wijzigingen in de Wet zorg en dwang (Wzd) en ook een voorstel voor wijziging van de wet BIG. Ook deze keer is daar de Kinder- en Jeugdpsycholoog (nog) niet bij betrokken.

Het NIP heeft half januari een brief naar de vaste commissie VWS verstuurd, en zijn er persoonlijke gesprekken gevoerd. Daarbij is ook casuïstiek ingebracht.

Inmiddels is uit het Verslag (pdf) met de inbreng van de Tweede Kamer op het wetsvoorstel Wzd en BIG gebleken dat diverse Kamerleden (van VVD, CDA, D66, SGP, CU en PVV) vragen hebben gesteld waarom de Kinder- en Jeugdpsycholoog niet in het wetsvoorstel is meegenomen.

 

Vervolg

Het wachten is nu op de antwoorden van de minister op de vragen van de Tweede Kamer. De Kamer beslist daarna of ze nog nadere vragen willen stellen.

We houden u op de hoogte!