Sprekers COTAN op zomercongres IOPS

Drie COTAN leden hebben een gecombineerde presentatie gehouden over het werk van de COTAN en de maatschappelijke relevantie daarvan op het zomercongres van het IOPS. Dit deden zij op uitnodiging van de voorzitter van het IOPS, prof. dr. Rob Meijer. The Interuniversity Graduate School of Psychometrics and Sociometrics (IOPS) is een instituut dat promovendi op het gebied van de psychometrie en sociometrie trainingen aanbiedt en onderzoek coördineert.

Dr. Petra Hurks, voorzitter van de COTAN, gaf een toelichting op de werkwijze van de COTAN en het COTAN beoordelingssysteem. Dr. Jules Ellis legde vervolgens aan de hand van een casus de aanwezigen een aantal vragen voor over de representativiteit van normgroepen. Tot slot ging dr. Wilco Emons in op de uitdagingen waar de COTAN bij haar beoordelingswerk mee te maken heeft als het gaat om de toepassing van nieuwe technieken bij normering en de gevolgen van het gebruik daarvan voor individuen die worden getest.

Over het IOPS

Deelnemers aan dit instituut zijn onder meer de universiteiten van Leiden, Amsterdam, Groningen, Twente, Tilburg, Utrecht en Leuven. Verder zijn er ook participerende onderzoeksinstellingen, zoals Cito en het CBS. Twee maal per jaar organiseert het IOPS een congres voor de IOPS studenten, om hen een idee te geven van de grote verscheidenheid aan onderwerpen die worden bestudeerd op het gebied van psychometrie en sociometrie en om hen de mogelijkheid te bieden om andere promovendi uit hetzelfde vakgebied te ontmoeten.

COTAN Jubileumsymposium

De Commissie Testaangelegenheden Nederland (COTAN) van het NIP bestaat 60 jaar en dat is een feestje waard! Op 31 oktober 2019 organiseren de COTAN en het NIP een minisymposium voor NIP-leden, testuitgevers, onderzoekers en andere geïnteresseerden met als thema:

Beslissen door mens of machine: de controverse tussen statistische en klinische predictie’.