Sindbadonderscheiding 2019 naar prof. dr. Jan Pieter van Oudenhoven

Op 3 december j.l. heeft de Centrale Commissie Culturele Diversiteit & Psychologie van het NIP de Sindbadonderscheiding uitgereikt aan prof. dr. Jan Pieter van Oudenhoven. 
De prijsuitreiking vond plaats op het NIP-kantoor aan de Arthur van Schendelstraat in Utrecht. De avond werd geopend met het kort voorstellen van de leden van de Commissie Culturele diversiteit & psychologie. Vervolgens schetste kunstenaar Senad Alic op indrukwekkende wijze zijn levensverhaal en zijn ontwikkeling als mens, (voormalig) vluchteling en kunstenaar. De presentatie werd muzikaal begeleid door German Popov.

Polli Hagenaars, winnares van de Sindbadprijs in 2018, sprak aansluitend in haar State of the Art lezing over inclusieve psychologie. In een sterke historische uiteenzetting belichtte zij dit onderwerp vanuit een breed perspectief. Zij benoemde daarin aspecten als waardigheid, vrijheid en inclusie als kernwaarden voor psychologen.

Zij nam het publiek mee in de ontwikkelingen vanuit het mensenrechtenperspectief en raakte daarbij het belangrijke onderwerp hoe de waardigheid en autonomie van mensen te respecteren, intact te houden en te herstellen. Ook wees zij op de maatschappelijke verantwoordelijkheid van testgebruikers om na te denken over de implicaties van testgebruik bij mensen met een diverse achtergrond.

 

Sindbadonderscheiding

Na deze boeiende presentatie reikte Hans de Veen, voorzitter van het NIP, de Sindbadonderscheiding uit. Deze prijs wordt toegekend aan iemand met bijzondere verdiensten op het gebied van interculturalisatie in beroepsuitoefening, wetenschap en/of in de maatschappelijke aspecten van de psychologie. De onderscheiding werd in 2007 ingesteld door de voormalige sectie Interculturalisatie.

Dit jaar werd de prijs toegekend aan prof. dr. Jan Pieter van Oudenhoven, emeritus hoogleraar cross-culturele psychologie aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hij werd door de jury verkozen tot winnaar vanwege zijn invloedrijke en veelomvattende werk, waarin er altijd sprake is van een verwevenheid tussen de wetenschap enerzijds en praktische toepasbaarheid anderzijds.

Jan Pieter van Oudenhoven ontwikkelde in zijn carrière onder andere de Interculturele Effectiviteits Training en de Multicultural Personality Questionnaire, een vragenlijst die internationaal tot de drie belangrijkste tests binnen dit onderzoeksgebied wordt gerekend. Ook was hij meer dan twintig jaar actief betrokken bij de International Academy for Intercultural Research, waar hij van 2011 tot 2013 tevens voorzitter van was. Jan Pieter van Oudenhoven:

“De Sindbadonderscheiding is voor mij een prachtige erkenning van mijn werk op het gebied van de cross-culturele psychologie. Voor mij zijn interculturele competenties een cruciale factor voor het welslagen van de multiculturele samenleving. Voor de toekomst hoop ik dan ook dat in het onderwijs, op de werkvloer en in de bredere samenleving actief wordt ingezet op de vaardigheid met verschillen om te gaan.”

Nadat de prijs door de laureaat in ontvangst was genomen, werd de avond feestelijk afgesloten door het glas te heffen op de winnaar.