RVS: 'Praktijk van verantwoording moet op de schop'

In het advies ‘Blijk van vertrouwen. Anders verantwoorden voor goede zorg’ pleit de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving voor fundamentele veranderingen in de verantwoording in de zorg.

Het initiatief moet volgens de RVS liggen bij zorgverleners die verantwoording afleggen en niet bij de partijen die verantwoording vragen. Zo komt verantwoorden in het teken te staan van het verbeteren van zorg en ondersteuning. Alleen op deze manier draagt verantwoording bij aan een proces van leren en verbeteren in de zorg. Ook zal het vertrouwen tussen betrokken partijen toenemen en krijgt de patiënt zorg die meer is toegesneden op de persoonlijke situatie.

Het NIP onderschrijft het advies: meer ruimte voor de professionele autonomie en acceptatie van de Beroepscode als uitgangspunt voor verantwoording. Dat leidt tot minder toetsing op basis van bureaucratische wet- en regelgeving. Zorgverleners maken samen met financiers aan de voorkant afspraken over het inregelen van het proces van organisatie zorg (op basis van zorgstandaarden en het Kwaliteitsstatuut). Langdurige verantwoordings- en handhavingstrajecten op individueel niveau achteraf kunnen op deze manier worden voorkomen.

Het NIP adviseert om vaart te zetten achter de invoering van horizontaal toezicht om daarmee ruimte te creëren voor de professional en voor zorg op maat. Laat de professional samen met de patiënt beslissen over wat zinnige en zuinige, en daarmee gepaste zorg is.