Rosalinde Visser over beroepsgeheim na overlijden cliënt

Ook als een cliënt overleden is, blijft het beroepsgeheim van kracht. Toch kan het mogelijk zijn hiervan af te wijken zegt Rosalinde Visser, jurist en stafmedewerker beroepsethiek bij het NIP, vandaag in het Brabants Dagblad

Rosalinde Visser reageert in een artikel over een weduwe die geen inzage krijgt in het dossier van haar overleden man. De vrouw heeft hier behoefte aan om de onverwachte dood (door suïcide) van haar man beter te kunnen verwerken. De behandelend psycholoog weigert inzage vanwege het beroepsgeheim.

Ook als een cliënt overleden is, zijn psychologen gebonden aan het beroepsgeheim. Rosalinde Visser licht onder het artikel toe dat het in een aantal gevallen mogelijk is om hiervan af te wijken. Bijvoorbeeld als de psycholoog mag veronderstellen dat de cliënt toestemming zou hebben gegeven (deze veronderstelling moet uit het dossier af te leiden zijn). De wet waarin het inzagerecht voor nabestaanden geregeld is, is recent aangepast maar de wijzigingen zijn nog niet van kracht. Na inwerktreding van de wet is ‘veronderstelde toestemming’ niet langer voldoende, deze toestemming moet dan expliciet zijn vastgelegd.

Ook is er inzage mogelijk bij een ‘zwaarwegend belang’. Een rechter kan hierover uiteindelijk uitspraak doen.

Het NIP adviseert leden om nabestaanden altijd een nagesprek aan te bieden.