Rondetafelgesprek in Tweede kamer WLZ voor jongeren met een langdurige psychische stoornis

Op maandag 8 april nam NIP-bestuurslid Vera Naber deel aan een rondetafelgesprek met leden van de VWS commissie van de Tweede Kamer. Daarin gaf ze een toelichting op het position paper van het NIP.

Het NIP is van mening dat voor deze kleine groep het mogelijk moet zijn dat ze toegang tot de Wlz krijgen. Centraal moet de ondersteuningsbehoefte van de jongere staan. Die moet worden vastgesteld door ter zake deskundigen.

Uiterlijk 12 april kunnen de Kamerleden vragen stellen over het wetsvoorstel.

Het wetsvoorstel heeft tot doel om cliënten met een psychische stoornis (al dan niet in combinatie met een andere aandoening, beperking of handicap) toegang te geven tot de Wet langdurige zorg (Wlz). Het gaat om cliënten bij wie sprake is van een blijvende behoefte aan permanent toezicht of 24 uur per dag zorg. Door de toegang tot de Wlz voor deze cliënten mogelijk te maken, kan beter passende langdurige zorg worden geregeld die bijdraagt aan een stabiele situatie voor de cliënt.

In het wetsvoorstel wordt voorgesteld om jongeren tot 18 jaar uit te sluiten van toegang tot deze wet.

 

Meer informatie

Zie ook het themadossier Langdurige zorg