Richtlijn Pleegzorg geactualiseerd

In de geactualiseerde richtlijn zijn nieuwe, relevante onderzoeken verwerkt en zijn interventies geactualiseerd, waarbij het erkenningsniveau is toegevoegd. De rol van jeugdbescherming is explicieter beschreven, evenals het samenwerken met wijkteams en multidisciplinaire besluitvorming binnen de pleegzorg.

De richtlijn gaat ook in op de verlenging van pleegzorg tot 21 jaar. Ook trauma en specialistische hulp vanuit de ggz komen aan bod.