Richtlijn Ernstige Gedragsproblemen geactualiseerd

De richtlijn ernstige gedragsproblemen helpt professionals om te bepalen welke problemen men het beste in de buurt en met de school en in samenwerking met kind of jongere en ouders kan aanpakken en wanneer er meer specialistische kennis nodig is.

Sinds de uitgave van de eerste versie van de richtlijn in 2014 is gebleken dat deze goed aansluit op de praktijk. De afgelopen jaren is er veel ervaring mee opgedaan. Daarnaast zijn er ook nieuwe inzichten uit de wetenschap en praktijk gekomen. Dat was reden voor de beroepsverenigingen NIP, NVO en BPSW om de richtlijn voor Ernstige Gedragsproblemen te herzien en actualiseren.

 

Wat is nieuw?

De geactualiseerde richtlijn gaat uit van een getrapte aanpak die begint bij de vraag wat ‘normaal’ probleemgedrag is en welke opvoedingsprincipes daarbij van belang zijn. De richtlijn gaat ook dieper in op problemen waarvoor gespecialiseerde interventies nodig zijn. Ten slotte komen probleemgedragingen en interventies in- en om de school aan bod.

De richtlijn schrijft overigens niet per definitie een trapsgewijze aanpak voor. Want soms is de problematiek zo ernstig of complex dat er direct opgeschaald moet worden. Maar ook voor die situaties biedt de richtlijn handreikingen.

 

Voor wie?

Richtlijnen zijn bedoeld om professionals in de jeugdhulp en jeugdbescherming te ondersteunen in hun werk. Het zijn aanbevelingen die richting geven aan de afwegingen die zij dagelijks maken van wijkteam tot residentiele jeugdhulp.

De Richtlijnen jeugdhulp en jeugdbescherming bieden een overzicht van de laatste kennis: op basis van wetenschap, praktijk én cliëntvoorkeuren. Met praktische aanbevelingen en kennis binnen handbereik beslissen de professional en de cliënt samen over een effectieve aanpak.

 

Webinar over Richtlijn Ernstige gedragsproblemen

Meer weten over richtlijnen jeugdhulp en jeugdbescherming?

 

Over de ontwikkeling van richtlijnen voor jeugdhulp en jeugdbescherming

Het ontwikkelen van richtlijnen voor de jeugdhulp en jeugdbescherming is een initiatief van het NIP, de Beroepsvereniging van Professionals in Sociaal Werk (BPSW) en de Nederlandse Vereniging van Pedagogen en Onderwijskundigen (NVO), met steun van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en het Nederlands Jeugdinstituut. Bij het ontwikkeltraject zijn wetenschappers, professionals en cliënten nauw betrokken. Richtlijnen gelden vanaf de publicatie als professionele standaarden van de betreffende beroepsgroepen en dragen bij aan het verbeteren van de kwaliteit van de jeugdhulp en de jeugdbescherming.