Registerpsycholoog NIP: maak ook uw deskundigheid kenbaar

BIG-geregistreerden moeten in de toekomst hun BIG-nummer actief bekend maken. Hiertoe is een Wijzigingsbesluit in internetconsultatie gegaan. Voert u als behandelaar de titel Registerpsycholoog NIP? Maak dan ook uw deskundigheid actief kenbaar!

Het NIP vindt het belangrijk dat patiënten weten waar het BIG voor staat en dat het BIG-nummer van behandelaars goed bekend wordt gemaakt. Behandelaars die staan ingeschreven in het BIG-register moeten voldoen aan gestelde eisen. Patiënten kunnen het register raadplegen om te zien of hun zorgverlener geregistreerd is – en daarmee bevoegd en gekwalificeerd is – om zijn beroep uit te oefenen.

Ook behandelaars die ingeschreven staan in een NIP-register met de titel Registerpsycholoog NIP, voldoen aan de eisen van registratie waardoor patiënten erop kunnen vertrouwen dat de kwaliteit van deze behandelaars geborgd is. Het NIP vindt het belangrijk dat ook deze behandelaars hun NIP-titel actief voeren.

 

Internetconsultatie Wijzigingsbesluit BIG-nummer

Om het voor patiënten makkelijker te maken om het BIG-nummer op te zoeken, wil minister Bruno Bruins (Medische Zorg en Sport) vastleggen wanneer BIG-geregistreerde zorgverleners hun BIG-nummer kenbaar moeten maken. Nu bepalen zorgverleners nog zelf of en waar zij hun BIG-nummer communiceren.

Een ontwerpbesluit van de minister is deze week in internetconsultatie gegaan. Tot 30 september 2019 kunt u reageren op het voorstel. Daarna neemt de minister een definitief besluit.

 

Input van het NIP

Minister Bruins heeft de afgelopen maanden overleg gevoerd met beroeps- en brancheorganisaties (waaronder het NIP), Zorgverzekeraars Nederland en de Patiëntenfederatie Nederland, over hoe het communiceren van het BIG-nummer er in de praktijk uit moet komen te zien. De gesprekken zijn gevoerd met aandacht voor de administratieve lasten en onder voorwaarde dat er voldoende tijd is voor de invoering van de nieuwe regels.

In het aangepaste voorstel staat nu dat zorgverleners over hun BIG-nummer informeren:

  • wanneer iemand daarom vraagt;
  • bij vermelding van hun naam op hun website;
  • onder e-mailberichten die beroepsmatig worden verzonden;
  • en in wachtruimten als hun naam daar wordt weergegeven.

Het streven is om het aangepaste besluit uiterlijk 1 januari 2020 te publiceren en op 1 juli 2020 in werking te laten treden. Totdat het nieuwe besluit in werking treedt, handhaaft de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd niet op de huidige, te wijzigingen verplichting het BIG-nummer te vermelden.