Verbod op uitzetting broertjes en moeder naar Mongolië

De voorzieningenrechter in Utrecht heeft op 9 januari jl. geoordeeld dat twee broertjes (5 en 7) en hun moeder niet mogen worden uitgezet naar Mongolië.

De jongste van de twee broers is vanwege een autistische stoornis en licht verstandelijke beperking bijzonder kwetsbaar en zal zijn leven lang afhankelijk zijn van begeleiding.

Tijdens de zitting werd zijn situatie uitvoerig besproken, onder meer naar aanleiding van ingebrachte stukken waaronder het rapport Schaderisico bij uitzetting langdurig verblijvende kinderen: Een multidisciplinaire wetenschappelijke onderbouwing’ (pdf) van dr. Elianne Zijlstra en mr. dr. Carla van Os (beide als orthopedagoog verbonden aan de Rijksuniversiteit Groningen) en prof. dr. Erik Scherder (hoogleraar klinische neuropsychologie aan de Vrije Universiteit).

Professor Scherder heeft daarnaast een aanvullende brief over deze casus geschreven en ook de begeleiders van de school van de jongen hebben hun zorgen over de gevolgen van de dreigende uitzetting verwoord.

De staatssecretaris moet nu opnieuw een beslissing nemen over het gezin.

Ook in de Volkskrant (15 januari 2019) benadrukte neuropsycholoog Erik Scherder dat de voortdurende onzekerheid, gecombineerd met de vele verhuizingen, haar tol eist bij kinderen: “Ze lijden aan chronische stress en hebben een hoger risico op impulsief gedrag, hechtingsproblematiek en leerproblemen.”

 

Ook je expertise als Kinder- en jeugdpsycholoog inzetten voor vluchtelingenkinderen?

NIP en NVO werken samen met het Onderzoeks- en Expertisecentrum voor Kinderen- en Vreemdelingenrecht  (Rijksuniversiteit Groningen) aan een project rond vluchtelingenkinderen. Het Expertisecentrum traint kinder- en jeugdpsychologen en orthopedagogen (NIP/NVO-leden) in de Best Interests of the Child (BIC)-methodiek.

Op vrijdag 8 maart vindt een BIC (Best Interests of the Child)-training plaats in Utrecht (exclusief voor NIP- en NVO-leden).  Na deze training ga je deel uitmaken van een pool van professionals die diagnostische onderzoeken uitvoeren bij kinderen in vreemdelingenprocedures.

Lees meer over de training, de voorwaarden, de gevraagde inzet en de aanmelding: Kinder- en Jeugdpsycholoog? Zet je expertise in voor vluchtelingenkinderen (19 december 2018).

Interesse? Meld je vóór 7 februari aan. Voor vragen over het project of de training kun je mailen naar Britt van Beek via britt.vanbeek@psynip.nl