Ranking the Topics RVS: de resultaten

De Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS) presenteert de resultaten van de raadpleging van zorgprofessionals voor de nieuwe werkagenda. 

De RVS geeft onafhankelijk advies aan regering en parlement over ontwikkelingen op het snijvlak tussen volksgezondheid, zorg en samenleving. Aan de hand van de werkagenda worden de belangrijkste thema’s geidentificeerd die als rode draad dienen. Langs deze thema’s worden de adviezen aan kabinet en parlement (grotendeels) vormgeven.

In augustus plaatsen we een oproep onder NIP-leden: Denk mee over de nieuwe werkagenda van de RVS (22 augustus 2019).  Nu zijn de resultaten bekend van deze  raadpleging waaraan 10.127 respondenten heben meegedaan. De input van NIP-leden wordt apart weergegeven in de resultaten.

 

Topics Top vijf van NIP-leden

  • Vakmanschap en werkplezier in de zorg
  • Verschillen in de samenleving
  • Schurende stelsels
  • Grenzen aan genezen en verbeteren
  • Gezonde en sociale leefomgeving

 

Quotes van NIP-leden

  • ‘De toegankelijkheid van psychiatrische zorg voor kinderen’
  • ‘Educatie over diversiteiten in de opleidingen, zodat onnodig stigma en stereotypen verdwijnen in de praktijken’

Ook in 2017 zijn NIP-leden geraadpleegd over de werkagenda, meerdere ideeën zijn toen met succes meegenomen in een agenda voor de Minister. De werkagenda wordt nu verder afgerond en deze wordt naar verwachting in 2020 gepresenteerd.