Na internetconsultatie: ook psycholoog Wzd zorgverantwoordelijke

Ook de (GZ) psycholoog is in de (nog concept-) regeling opgenomen om als deskundige aangewezen te kunnen worden in de regeling zorg en dwang!

Op 11 september hebben we het Ministerie van VWS laten weten de psycholoog als zorgverantwoordelijke te missen in de regeling zorg en dwang.

Met succes: ook de (GZ) psycholoog is in de (nog concept-) regeling opgenomen om als deskundige aangewezen te kunnen worden als zorgverantwoordelijke!

De regeling wordt op dit moment voorgehangen aan beide Kamers der Staten-Generaal waarna deze wordt vastgesteld. De bepalingen ten aanzien van de gegevensverwerking zijn echter nog niet gereed en worden daarom op een later moment nog toegevoegd.

 

Lees de bepalingen