Psychologen belangrijk in het beschermen van mensenrechten

Vandaag is het de Dag van de mensenrechten. We vieren jaarlijks dat op 10 december 1948 de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens werd aangenomen door de Algemene vergadering van de Verenigde Naties. Deze rechten maken het mogelijk dat alle mensen vrij en waardig in gelijkheid kunnen leven.

De European Federation of Psychologists’Associations (EFPA), waarbinnen het NIP actief is, vindt dat psychologen een belangrijke rol hebben in het voorstaan en beschermen van mensenrechten. Het is daarom ook belangrijk dat psychologen leren hoe, waar en wanneer zij hun kennis op dit gebied in kunnen zetten.

De EFPA noemt een aantal gebieden waarop psychologen op internationaal niveau actief kunnen worden om mensenrechten te beschermen:

 

Klimaatverandering

Zij die het minst bijdroegen aan klimaatverandering, lijden er toch vaak het meest onder. Psychologen kwamen in november samen in Portugal om samen te bespreken hoe zij klimaatverandering kunnen aankaarten.

 

Vrouwenrechten

Er zijn volgens UNICEF nog 153 landen waarin de wetten vrouwen discrimineren. Psychologen kunnen ondersteunen in het versterken van vrouwen en het ontwikkelen van diversiteitsprogramma’s voor een gelijke deelname aan de arbeidsmarkt.

 

Vluchtelingkinderen

Een derde van de vluchtelingen die aankomen in Europa zijn kinderen. Voor zulke kinderen is goede psychologische hulp essentieel, aangezien zij vaak opgroeien zonder de liefde en zorg van hun ouders.