Plenair debat in Tweede Kamer over zelfdoding in de jeugdzorg

Woensdag 13 februari vergaderde de Tweede Kamer met minister de Jonge over zelfdoding in de jeugdzorg. Aanleiding daarvoor waren o.a. uitzendingen van Nieuwsuur over de gesloten jeugdhulp.

In een brief aan de Tweede Kamer schrijven Jeugdzorg Nederland, GGZ Nederland, en de beroepsverenigingen Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP), Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) en Nederlandse Vereniging van Pedagogen en Onderwijskundigen (NVO) dat we het als jeugdpsychiatrie en jeugdzorg als een gezamenlijke verantwoordelijkheid zien om snel te verbeteren. Elk kind heeft recht op een liefdevolle en stabiele omgeving om in op te groeien. Ons streven is gericht op hoge doelen 0 gebruik van de separeer, 0 suïcides en richting 0 kinderen uit huis. Daarom willen we duurzaam verbeteren.

 

Samen aanpakken

We hebben de handen ineen geslagen om te voorkomen dat kinderen uit huis moeten. Dit willen we doen door betere, gezinsgerichte hulp te ontwikkelen met aandacht voor kwetsbaar ouderschap, zodat kinderen thuis veilig zijn. Daarnaast maken we, samen met het ministerie van VWS en de gemeenten, een plan voor de toekomst van de Jeugdzorg Plus, dat binnen enkele weken gepresenteerd wordt.

In de brief die minister de Jonge naar de Kamer stuurde in verband met dit debat, staat dat dit plan concrete doelen heeft: o.a. minder gesloten plaatsingen, nul onnodige doorplaatsingen en geen gedwongen afzonderingen. Dit vraagt ontwikkelruimte om samen beter te worden, middelen voor meer mensen op de groep en investering in vakmanschap.

 

De hele keten verbeteren

Voor een betere behandeling in een gesloten setting is het belangrijk de bestaande kennis snel beter te benutten en nieuwe kennis en vaardigheden te ontwikkelen. We moeten meer dan alleen ‘het eind van de keten’ verbeteren. Onze grootste uitdaging ligt in het voorkomen dat kinderen verwezen moeten worden naar de Jeugdzorg Plus. Hiervoor moet de héle keten ontwikkelen naar beter. Dit begint met goede steun en behandeling voor gezinnen, het liefst in de eigen omgeving.

  • Het debat is terug te kijken en het woordelijke verslag is terug te lezen via tweedekamer.nl

 

Lees meer:

 

In de media: