Pieter Dingemanse benoemd tot bestuurslid FGzPt

Pieter Dingemanse is met ingang van 1 november benoemd tot bestuurslid FGzPt. Met zijn benoeming is de NIP-vertegenwoordiging in het FGzPt bestuur weer voltallig.

Na het vertrek van Giovanni Timmermans (NIP-vertegenwoordiging en voorzitter bestuur FGzPt) is Pieter Dingemanse, op voordracht van het NIP, benoemd. Het NIP-bestuur is verheugd dat Pieter beschikbaar is voor deze bestuursfunctie. Zeker gezien zijn uitgebreide inhoudelijke kennis van het vak.

Pieter vertegenwoordigt, samen met Udo Nabitz, het NIP in het FGzPt bestuur.

 

‘Educatie is het krachtigste wapen om de wereld te veranderen’

Pieter’s motivatie om het NIP te vertegenwoordigen in het FGzPt bestuur:

“Nelson Mandela zei het al: ‘Educatie is het krachtigste wapen om de wereld te veranderen’. Dit geldt ook voor psychologen. Ik denk, met de wet BIG en de specialistenregisters, dat we een krachtig wapen hebben om psychologen goed op te leiden en daarmee bij te dragen aan goede psychologische zorg voor patiënten.

Dat is mijn motivatie om te werken aan goed opgeleide psychologen. De FGzPt is hierin een waardevol orgaan. Het, vanuit de inhoud, creëren van de benodigde kaders, versterken van het opleidingsbeleid, vertegenwoordiging richting VWS voegt waarde toe in opleidingslandschap. De inbreng van de relevante (vanuit het NIP aangedragen) punten richting het FGzPt bestuur en het vormen van de brugfunctie tussen het NIP-bestuur en de FGzPt, daar zet ik me graag voor in!

 

Over de FGzPt

De Federatie van Gezondheidszorgpsychologen en Psychotherapeuten (FGzPt) is het overkoepelend orgaan voor de basisberoepen gezondheidszorgpsycholoog en psychotherapeut en de specialismen klinisch psycholoog en klinisch neuropsycholoog, op het gebied van opleiding, erkenning, registratie en toezicht.

De FGzPt fungeert voor deze beroepen als aanspreekpunt voor de overheid.