Overheid streeft naar kansengelijkheid bij overgang po - vo

Op 25 juni vond het algemeen overleg met de vaste Kamercommissie voor Onderwijs plaats over de Eindtoets po en de overgang primair onderwijs naar het voortgezet onderwijs.

Belangrijk uitgangspunt bij het overleg was het streven naar meer kansengelijkheid voor alle leerlingen bij de overgang van de basisschool naar het voortgezet onderwijs. Wat is er besproken:

 • De politieke partijen kunnen zich vinden in de brief van de minister over de eindevaluatie Wet eindtoetsing PO, met uitzondering van PVV en PvdA, die het belang van de eindtoets zwaarder willen laten wegen dan het (in hun ogen subjectieve) schooladvies;
 • De minister heeft de aanpassingen nog toegelicht (zie ook paragraaf 2.2 van de brief):
  – eindtoets wordt doorstroomtoets (het belang van de toets wordt verkleind);
  – er blijven meerdere eindtoetsen; de eindtoets die de overheid aanbiedt gaat verdwijnen. Deze kan door een private partij worden overgenomen;
  – er komt géén volgordeverandering: eerst komt het schooladvies, dan de eindtoets;
  – het schooladvies en de eindtoets worden wel dichter bij elkaar gebracht en de eindtoets wordt gemaakt zonder dat leerlingen het schooladvies weten;
  – er komt één moment voor het definitieve schooladvies (zie paragraaf 2.2. scenario)
 • De kwaliteitsbewaking van de eindtoetsen zal centraal worden geregeld en bij het CvTE worden ondergebracht (paragraaf 4.2). De huidige regelgeving zal zeker nog twee jaar gelden.

Deze voorstellen zijn mede gebaseerd op het onderzoek van Kimberley Lek en Rens van de Schoot (Universiteit Utrecht). De resultaten van dit onderzoek zijn gepubliceerd in het aprilnummer van tijdschrift De Psycholoog: Wie weet het beter, de docent of de centrale eindtoets? (april 2019).