Stap dichterbij: gz-psycholoog en orthopedagoog OG in rol van Wzd-functionaris

Op 12 juni jl. vond het plenair debat plaats in de Tweede Kamer over de wijziging van de Wet zorg en dwang in verband met de invoering van de Wzd-functionaris. 
De afgelopen periode heeft het NIP zich hard gemaakt om de invoering van de Wzd-functionaris veilig te stellen. Zie hiervoor ook onze gezamenlijke brief met VGN en NVO van 7 juni 2019, aan de vooravond van het plenair debat.

Onze inspanningen lijken vooralsnog succesvol te zijn! Dit betekent dat per 2020 sprake is van een Wzd-functionaris en dat niet alleen een arts maar ook de gezondheidspsycholoog en de orthopedagoog generalist eindverantwoordelijk kunnen zijn voor toepassen van onvrijwillige zorg in het kader van de Wzd.

Hiertoe heeft de VVD een amendement ingediend. De minister heeft aan het eind van het debat toegezegd deze te steunen. Komende dinsdag vindt de stemming plaats. Deze stemming wachten we vol spanning af, maar de vooruitzichten zijn zeker goed te noemen.

“Ik ben aan de slag met een voorstel om ook de kinder- en jeugdpsychologen onderdeel te maken van en op te nemen in de BIG”, aldus Minister De Jonge. Deze toezegging is weer een belangrijke stap voor het NIP in het proces.

 

Overgangsjaar

De Wzd treedt per 2020 in werking. Hoewel het NIP verzocht heeft om de wet uit te stellen (16 april 2019), zal er sprake zijn van een overgangsjaar. Voor 1 juli komt de minister met een brief met daarin de zaken opgenomen zodat het ook een nuttig overgangsjaar wordt.

Kortom: heel goed nieuws, maar nog even ‘fingers crossed’ tot dinsdag. We houden u op de hoogte!