(Ont)Regel de zorg, minder regels, meer zorg

Tegen welke administratieve knelpunten loopt men aan het dagelijkse werk? Wordt de regeldruk minder? KPMG zoekt professionals binnen de curatieve ggz, die willen deelnemen aan een focusgroep of een interview.

Vermijdbare administratieve lasten zijn een doorn in het oog van menig NIP-professional. In het hoofdlijnenakkoord GGZ zijn daarom veel actiepunten opgenomen die gericht zijn op professionals om hen meer directe GGZ zorg te kunnen laten leveren en hen minder tijd kwijt laten zijn met (vermijdbare) bureaucratische administratieve zaken. Hiervoor heeft VWS met het werkveld en dus ook met het NIP een actieplan (Ont)Regel de Zorg opgesteld waarbij het uitgangspunt is: meer ruimte voor de professional in de zorg.

Echter, zolang de professional het niet merkt dat de regeldruk minder wordt, is er nog werk aan de winkel! Daarom heeft VWS KPMG gevraagd een onderzoek merkbaarheidsscan te doen onder professionals: tegen welke administratieve knelpunten loopt men aan het dagelijkse werk? Is er al iets te merken dat de regeldruk minder wordt door de actiepunten uit het actieplan van de curatieve GGz?

Op dit moment is KPMG gericht op zoek naar professionals binnen de curatieve GGz, die willen deelnemen aan een focusgroep of een interview:

  • Focusgroep: tijdens het onderzoek organiseert KPMG twee keer een groepsgesprek met 10-12 professionals. Dit gebeurt bij start van de metingen in 2019 en 2020. Tijdens het groepsgesprek haalt KPMG op of de eerder opgehaalde knelpunten worden herkend en wat de stand van zaken per knelpunt is.
    De focusgroep vindt plaats in het KPMG kantoor in Utrecht (Papendorpseweg 83, Utrecht) op maandag 13 mei 16:00 -18:00 uur.
  • Interview: ook vinden er acht (telefonische) interviews met professionals plaats, waarin KPMG een aantal verdiepende vragen stelt om de uitkomsten van de enquête verder te verdiepen. Het interview duurt 60 minuten en de interviews vinden plaats in week 27 – 29 (1 t/m 19 juli).

 

Aanmelden voor focusgroep of interview

Het zou goed zijn als NIP-leden werkzaam in de GGZ hun stem laten horen.

Wil jij meedoen aan een focusgroep of interview? Meld je vóór vrijdag 26 april 2019 aan bij KPMG door een e-mail te sturen aan Irosemito.Richenda@kpmg.nl, met vermelding van jouw naam, organisatie, functie, telefoonnummer én het onderdeel waaraan je graag wilt deelnemen (focusgroep of interview). Als dat een interview is, kun je direct de momenten doorgeven waarop je gebeld kan worden. KPMG stuurt dan een uitnodiging voor het interview.