Ontbijt met Kamerleden en wetgevingsoverleg VWS Jeugd

Voorafgaand aan het wetgevingsoverleg VWS Jeugd op 18 november vond er een ontbijt plaats met Tweede Kamerleden, afgevaardigden van het NIP, ambassadeurs Jeugd, Jeugdzorg Nederland en BPSW.

De volgende Tweede Kamerleden waren bij het ontbijt aanwezig:

  • Atje Kuiken (PvdA)
  • Kees van der Staay (SGP)
  • Rene Peters (CDA)
  • Maarten Hijink (SP)
  • Lisa Westerveld (GroenLinks)

Zij gingen in gesprek met de ambassadeurs Jeugd, Jeugdzorg Nederland en de beroepsverenigingen NIP en de BPSW over de zorgen die leven over de jeugdzorg. De NOS maakte opnamen voor Radio 1 en het Journaal.

Daarna volgde het overleg met de ministers de Jonge (VWS) en Dekker (rechtsbescherming) in de Tweede Kamer. Daarbij waren ook 150 wethouders aanwezig. Vanuit het NIP woonden Vera Naber en Wilma Lozowski de hele dag het overleg bij.

 

‘Bijsturen en afmaken’

Terugkijkend was het gedeelde gevoel van Kamerleden, wethouders en het NIP dat de urgentie ontbrak bij de bewindspersonen om de problemen aan te pakken die leven in het jeugdveld:

  • lange wachtlijsten
  • enorm personeelsverloop
  • hoge administratieve lasten
  • geen tijdige passende hulp.

Er werden veel vragen gesteld naar aanleiding van de plannen die de minister bekend maakte op 7 november in de brief Naar een betere organisatie van de jeugdhulp en jeugdbescherming.

De minister benadrukte dat er geen sprake is van een terugdraaien van de decentralisatie. Wel stelt hij voor om dwingender te gaan vastleggen in de wet dat er voor sommige vormen van specialistische zorg (boven)regionaal moet worden samengewerkt door gemeentes.

Minister de Jonge: “Ik denk dat het goed is om nu alvast te stellen dat we de decentralisatie van de jeugdzorg niet gaan terugdraaien. Wat we wel gaan doen, is bijsturen en afmaken wat we begonnen zijn.”

 

Wetsvoorstel

Op aandringen van de Kamer komt er voor 1 maart een voorstel dat verder uitgewerkt is samen met de gemeenten en branches. De beroepsverenigingen bepleiten daar ook de professionals bij te betrekken (‘Beroepsverenigingen vragen doordachte aanpassing jeugdstelsel en ruimte voor de professional‘ – 13 november 2019). Het wetsvoorstel probeert de minister rond de zomer in consultatie te geven.

In maart komt de minister ook met een verdere uitwerking hoe hij de jeugd-ggz in de toegang wil borgen. Zie daarover ook de brief over de jeugd-ggz en de reactie van het NIP (14 november 2019).