Onderzoekers 113 Zelfmoordpreventie vragen ouders zich te melden

Nieuws en Co (Radio 1) besteedde op dinsdag 16 april aandacht aan het onderzoek van 113 Zelfmoordpreventie naar de achtergronden van suïcide bij jongeren. 

113 Zelfmoordpreventie is in opdracht van VWS met dit verdiepend onderzoek gestart. De onderzoekers willen binnen het kader van het onderzoek in contact komen met ouders van jongeren die in 2017 door zelfdoding overleden.

Het NIP zit in de begeleidingscommissie van het onderzoek. In september 2019 worden de aanbevelingen gepresenteerd aan VWS.

 

Nieuws en Co

In de uitzending van Nieuws en Co kwam een moeder aan het woord die in 2018 haar kind verloor. Zij gaf aan dat ze hoopt dat ook andere ouders zich melden. Ouders die tot nu toe hebben meegedaan vertellen dat zij het erg prettig vinden het verhaal van hun kind te delen met de onderzoekers, die onbevooroordeeld luisteren en die zeer gemotiveerd zijn aanbevelingen te doen om zelfdoding onder jongeren te voorkomen. Meedoen is vrijwillig en anoniem.

Prof. Dr. Arne Popma, hoogleraar Kinder- en Jeugdpsychiatrie en voorzitter van de onderzoekswerkgroep, schetste in de uitzending een breder kader van het hoe en waarom van de oproep.

De werkgroep bestaat uit deskundigen van universiteiten, Jeugdhulp, GGZ, GGD, MIND en 113 Zelfmoordpreventie. De onderzoekers zijn uitgebreid getraind om nabestaanden op te vangen en wijzen op verdere zorg, ongeacht of zij meedoen of niet.

 

Hulp van professionals gevraagd

De onderzoekers roepen ook de hulp in van professionals om met deze ouders in contact te komen. Ben je psycholoog en ken je ouders die in 2017 een kind verloren door zelfdoding? Breng hen dan op de hoogte van het onderzoek. Mogelijk zijn zij bereid mee te werken.

 

Contact 113 Zelfmoordpreventie

onderzoek@113.nl of via 020-2408881

 

Meer informatie