Het NIP vraagt ZN om vereenvoudigen Zorgadviestraject

Het NIP Informatiecentrum krijgt regelmatig vragen van leden of de behandeling die zij bieden valt onder het verzekerde pakket GGZ en dus in aanmerking komt voor vergoeding door zorgverzekeraars.

Zorgverzekeringswet

Het verzekerde pakket wordt op hoofdlijnen bepaald door de overheid (VWS). Op basis van de Zorgverzekeringswet (Zvw) dienen de zorgverzekeraars, op grond van de wettelijke kaders zoals die door het ZIN en VWS zijn bepaald, de inhoud en omvang van het verzekerde pakket vast te stellen.

Verhelderen Zorgadviestraject

Om de uitleg van zorgverzekeraars over wat verzekerd wordt onderling af te stemmen, wordt het Zorgadviestraject gebruikt. Het NIP heeft gevraagd aan Zorgverzekeraars Nederland (ZN) of zij dit traject op een eenvoudigere wijze kunnen beschrijven. ZN heeft hier gehoor aan gegeven en de informatie eenvoudiger en eenduidiger gemaakt: