NIP-visitatie ook door zorgverzekeraars gewaardeerd

Zoals wettelijk vastgelegd, hebben de zorgverzekeraars op 1 april jl. hun basisplannen voor de inkoop van zorg voor 2020 gepubliceerd. Zo ook voor de ggz. Sommige zorgverzekeraars kiezen voor een beperkte wijziging ten opzichte van 2019, anderen doen het toch substantiëler. Het NIP is in ieder geval tevreden dat de vier grootste zorgverzekeraars (Zilveren Kruis, CZ, VGZ en Menzis) de NIP-visitatie positief waarderen.

Psychologen die in hun kwaliteit investeren door een NIP visitatietraject aan te gaan, krijgen een extra opslag op het tarief dat bovengenoemde zorgverzekeraars in 2020 vergoeden aan door hen gecontracteerde vrijgevestigd werkende psychologen. De precieze tariefopslag wordt in de zomer van 2019 bekend gemaakt.