NIP: Update EVC-traject

Het NIP is nauw betrokken bij een te ontwikkelen EVC-traject om versneld via de GZ-opleiding in de BIG te kunnen komen. We krijgen hier veel vragen van leden over, daarom geven we graag een update.

Onze leden zien regelmatig extern berichtgeving over EVC-trajecten waarmee ervaren psychologen op basis van eerder verworven competenties versneld en met vrijstellingen hun GZ-registratie kunnen verwerven.

 

Toets eerder verworven competenties

Sinds eind 2018 kent de GZ-opleiding landelijk een verruimd vrijstellingenbeleid voor psychologen en pedagogen die de opleiding tot VGCt-gedragstherapeut of NVO-orthopedagoog-generalist hebben gedaan.

Een volgende stap is dat een aantal hoofdopleiders van de GZ-opleiding bezig is de mogelijkheid van een meer gepersonaliseerd EVC-traject te onderzoeken en uit te werken. Er wordt momenteel gewerkt aan de ontwikkeling van een toets van eerder verworven competenties. Dit is fase 1 in de ontwikkeling van het EVC-traject voor GZ-psychologen.

Naar verwachting zal een kandidaat altijd een traject volgen waarin hij of zij gedurende een aantal dagdelen per week werkzaam zal zijn binnen een erkende praktijkopleidingsinstelling. Daarnaast zal de kandidaat altijd cursorisch onderwijs moeten volgen. De exacte hoeveelheid te volgen (praktijk)onderwijs wordt bepaald op basis van de EVC-toets.

 

Geïndividualiseerd opleidingstraject

Daarna wordt een geïndividualiseerd opleidingstraject opgezet. Daarmee zullen de GZ-opleidingsinstellingen ervaring op moeten gaan doen. Dit is fase 2 van het EVC-traject. Het is ook belangrijk dat er praktijkopleidingsinstellingen zijn die hieraan mee willen werken.

Met andere woorden: een EVC-traject voor de GZ-opleiding is in ontwikkeling. Zodra er meer bekend is en men zich kan aanmelden, laten we het uiteraard weten. Houd hiervoor de NIP-nieuwsbrief in de gaten!