NIP reactie op jeugd-ggz onderzoek

Deze week schreef het NIP samen met 10 partijen een brief aan de Tweede Kamer in reactie op het onderzoeksrapport ‘De jeugd-ggz na de Jeugdwet: Een onderzoek naar knelpunten en kansen’.
De Tweede Kamer vroeg daarom tijdens de bespreking van de eerste evaluatie Jeugdwet. De jeugd-ggz was in die evaluatie onderbelicht gebleven. Het onderzoek heeft zich toegespitst op vijf thema’s:

 1. Toegang
 2. Triage
 3. Samenwerking in de brede jeugdhulp
 4. De acute kinder- en jeugdpsychiatrie
 5. Leren

Het is nog niet duidelijk wanneer de Tweede Kamer het onderzoeksrapport bespreekt.

 

Hoofdpunten in de brief aan de Tweede Kamer

 1. Vervolgacties in samenwerking met cliënten(vertegenwoordigers
  Het is zowel pijnlijk als een gemiste kans dat het perspectief van kinderen en ouders vrijwel ontbreekt in het onderzoek. Dat staat in schril contrast met de bedoeling van de Jeugdwet zelf
 2. Perspectief huisartsen, jeugdgezondheidszorg en kinderartsen/medisch specialisten niet in beeld
  Belangrijke samenwerkingspartners en verwijzers zijn niet in het onderzoek betrokken.
 3. Jeugd-ggz verbindt jeugdhulp én gezondheidszorg
  De onderzoekers schrijven dat de jeugd-ggz nog teveel opereert als een aparte sector. In de reactie daarop schrijven wij dat de jeugd-ggz als aparte sector het mogelijk maakt het vak verder te ontwikkelen en de samenwerking met anderen te zoeken. Een voorbeeld is het actieplan ‘Best passende zorg voor kwetsbare jongeren’. Het NIP is daarbij partij.
 4. Meer duidelijkheid over veelvoorkomende specialistische jeugd-ggz
  Lokale teams moeten bij toegang en triage kunnen beschikken over ggz-expertise van professionals, In het onderzoek blijft het belang onderbelicht van de veelvoorkomende jeugd-ggz en de verschraling die daarin bij instellingen en vrijgevestigden de afgelopen jaren zijn opgetreden. Zorginhoudelijke professionals moeten samen met cliënten het voortouw nemen in de versterking van de jeugdhulp.
 5. Ongewenste verschillen tussen gemeenten
  De onderzoekers doen gemeenten de aanbeveling om verschillen zo veel mogelijk te beperken en zich vooral te richten op de vraag of de jeugdhulp goed aansluit bij de behoeften van hun burgers. Uiteraard vragen ook wij aandacht voor de hoge administratieve lasten, de wachttijden en aanbestedingsperikelen.
 6. Een gezonde arbeidsmarkt met eerlijke tarieven en ruimte voor beroepstrots
  Professionals zijn alleen voor de sector te behouden als zij zich verder kunnen ontwikkelen en hun vakmanschap kunnen uitbouwen.

Het NIP is in de persoon van Vera Naber medetrekker van de actielijn vakmanschap van het programma Zorg voor de Jeugd. Vanuit die rol en vanuit het NIP bureau blijven we ons inzetten voor het wegnemen van de knelpunten en het versterken van de jeugd-ggz.

 

De ondertekenaars

 

 

Meer lezen

Zie ook het NIP themadossier Jeugdwet