NIP onderschrijft Manifest voor het Kind

Op de Internationale Dag van het Kind op 1 juni 2019 onderstrepen vele organisaties die betrokken zijn bij de zorg aan kinderen de noodzaak van goede zorg. Zij verbinden zich aan het Manifest voor het Kind.

Aanleiding voor het manifest is het feit dat één op de tien kinderen te maken krijgt met tijdelijke of langer durende problemen, in het gezin of met zichzelf. Deze kinderen hebben extra hulp, zorg of ondersteuning nodig. Betrokken partijen maken zich zorgen over het aanbod en de beschikbaarheid hiervan.

Alle partijen willen de beste zorg voor kinderen. Ieder heeft daarin een eigen verantwoordelijkheid, maar ze hebben ook elkáár nodig. Het manifest richt zich op drie speerpunten: kinderen en professionals staan centraal, goede zorg heeft een prijs en zorg voor jeugd is van maatschappelijk belang. Langs deze lijnen werken ze aan goede zorg voor de volwassenen van de toekomst.