NIP levert input initiatiefwetsvoorstel ‘Recht op onbereikbaarheid’

Tweede Kamerlid Gijs van Dijk komt met een initiatiefwet die pleit voor het recht van iedere werknemer op ongestoorde vrije tijd.

Het idee is dat werkgevers de risico’s van continue bereikbaarheid in kaart brengen en in samenspraak met werknemers maatregelen nemen om de nadelige gevolgen ervan te voorkomen.

Het NIP heeft gereageerd op de consultatie voor deze initiatiefwet. De werkgroep Burn-out van de Sectie Arbeid & Organisatie van het NIP heeft deze reactie voorbereid. In haar reactie benoemt de werkgroep onder andere het belang van een integrale blik bij het kijken naar stress en burn-outklachten, waarbij werk, privé en persoonlijkheidsfactoren een rol spelen.

Doordat er regelmatig met name wordt gekeken naar één van deze aspecten, is er nog geen goede aanpak. Daarnaast acht de werkgroep het van belang dat wettelijk vastgelegd wordt dat werkgevers en werknemers bij vragen op dit gebied een Arbeids- en Organisatiepsycholoog NIP en/of Psycholoog Arbeid en Gezondheid NIP raadplegen.

Tot nu toe zijn deze partijen nog niet benoemd als kerndeskundige in de Arbowetgeving, terwijl hier vanuit werkgevers en -nemers wel vraag naar is.