NIP: kans om burn-out breed aan te pakken gemist

‘Gezien de omvang en persistentie van de burn-out problematiek kan, zowel vanuit wettelijk als maatschappelijk kader, de verantwoordelijkheid voor psychisch welzijn in organisaties niet meer genegeerd worden.’

Dat stelt de werkgroep burn-out van het NIP.

Op 5 september 2019 sprak de Vaste Kamercommissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid van de Tweede Kamer over Arbeidsomstandigheden en Handhaving. In het overleg ging het ook over de aanpak van burn-out. De NIP werkgroep burn-out heeft input geleverd voor dit overleg, dat verplaatst is van 20 juni naar 5 september.

‘Helaas ging het met name over wegnemen van ongezonde of onveilige werkomstandigheden. Maar wil je het psychisch welzijn van mensen echt verbeteren, dan moet je organisaties ook aanspreken op investering in hun Corporate Psychological Responsibility. Dan gaat het ook om investeren in het versterken van alle werkenden en de gehele organisatie’, aldus de voorzitter van de werkgroep.

‘Dit is een gemiste kans. De afwezigheid van ongezonde of onveilige werkomstandigheden leidt niet automatisch tot florerende werknemers. Terwijl de huidige arbowetgeving wel ingestoken is vanuit het voorkomen en beperken van ongezonde of onveilige werkomstandigheden. Het bevorderen van gezonde en veilige werkomstandigheden is minstens zo belangrijk.’

Naar verwachting komt het TNO eind dit jaar met een eerste tussenrapportage van een breed onderzoek naar de mechanismen achter de verhoogde kans op een burn-out bij een aantal risicogroepen en risicosectoren. Eind 2020 verwacht het kabinet de eindrapportage. Mogelijk kondigt het kabinet daarop meteen een mix van maatregelen aan.