NIP in gesprek met SER-secretariaat

16 mei jl. spraken medewerkers van het SER-secretariaat en NIP-leden (psychologen uit de praktijk en wetenschap) elkaar. Op de agenda stond onder andere het thema ‘Leven Lang Ontwikkelen’.

Het SER-secretariaat stelt een ‘doe-agenda’ op om Leven Lang Ontwikkelen in Nederland te stimuleren. Ze vroegen het NIP om mee te denken over hoe deze doe-agenda het beste kan worden uitgevoerd.

Paul Kop, voorzitter bestuur sectie Arbeid & Organisatie en aawezig bij het gesprek: “We willen vanuit de A&O en A&G psychologie graag meer met het SER-secretariaat in gesprek over de vraagstukken waar zij zich bezig houden. Het ging nu bijvoorbeeld over hoe je werkgevers en werkenden kunt stimuleren om bezig te gaan en blijven met leven lang ontwikkelen.”

“Breder is de kennis en kunde van psychologen bij allerlei vraagstukken waar de SER mee bezig is van essentiële waarde. Ik kijk ernaar uit om dit gesprek verder voort te zetten.”

Ook werd gesproken over het thema Verduurzamen van Consumentengedrag in Nederland en hoe het SER-secretariaat hieraan kan bijdragen. Zo is er gesproken over hoe vanuit de psychologie gedragsveranderingsvraagstukken worden aangepakt.

Gea Schonewille, bestuurslid sectie Sociale en Economische Psychologie: “We hebben bijvoorbeeld uitgelegd dat het belangrijk is om je doelgroep en het doelgedrag dat je voor ogen hebt helder en concreet te formuleren. Hoe beter je dit in het begin doet, hoe beter je vervolgens kunt bepalen wat iemand ervan weerhoudt of motiveert het doelgedrag uit te voeren en daar je interventies op aan te passen.”

Het SER-secretariaat heeft aangegeven de input mee te nemen in hun verdere trajecten rondom de thema’s Leven Lang Ontwikkelen en Verduurzamen van Consumentengedrag.