NIP: Gebruik faire selectie-instrumenten voor eerlijke arbeidsmarkt

‘Wil je een eerlijke arbeidsmarkt dan is het essentieel om bij werving en selectie faire selectie-instrumenten in te zetten,’ zegt Paul Kop, voorzitter van de sectie Arbeid en Organisatie.

Kop reageert op de berichtgeving over de voortgangsrapportage Actieplan Arbeidsmarktdiscriminatie 2018-2021 van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Tamara van Ark. Onderdeel van de plannen is om na de zomer een wetsvoorstel aan de Raad van State aan te bieden. Idee is om op termijn de bevoegdheden van Inspectie SZW uit te breiden om toe te zien op de aanwezigheid en toepassing van wervings- en selectiebeleid in organisaties. Doel is discriminatie te voorkomen en tegen te gaan.

 

‘Het is buitengewoon schadelijk dat organisaties zomaar een test van internet plukken bij hun werving en selectie,’ vult Kop aan, ‘terwijl je dan totaal niet weet of deze test wel eerlijk, valide en betrouwbaar is. Bij werving en selectie zouden instrumenten moeten worden ingezet die zijn beoordeeld door de COTAN’, aldus Kop.

 

Het NIP pleit er dan ook voor dat bij werving en selectie enkel instrumenten worden ingezet, waarvan aangetoond is dat zij voldoende betrouwbaar en valide zijn voor het gebruikersdoel en de doelgroep en (indien van toepassing) de gebruiker kwalitatief goede normen bieden.

 

De Commissie Testaangelegenheden Nederland (COTAN) is een commissie van het NIP en geeft onafhankelijke kwaliteitsoordelen over tests. De instrumenten die bij de COTAN ter beoordeling worden voorgelegd worden beoordeeld op zeven criteria, waaronder normen, betrouwbaarheid en begripsvaliditeit. De COTAN heeft inmiddels zo’n 800 tests, toetsen en vragenlijsten beoordeeld en publiceert deze op cotandocumentatie.nl.

 

Sinds 2015 evalueert de COTAN ook de fairness (onpartijdigheid) van tests met behulp van de fairness matrijs. Bekeken wordt of de testresultaten beïnvloed worden door factoren die niet relevant zijn voor hetgeen een test beoogt te meten, zoals bijvoorbeeld cultuurspecifieke vragen in een capaciteitentest.

 

‘Voor een leek is het ondoenlijk om uit te maken wat correcte test instrumenten zijn en wat als rommel gekwalificeerd kan worden. Bovendien gaat het niet alleen om het kiezen van eerlijke instrumenten, maar ook om het hanteren van de juiste procedures door de juiste professionals,” geeft Kop aan, ‘Registerpsychologen kunnen hieraan voldoen’.

 

Een Registerpsycholoog NIP is bekend met de COTAN en het gebruik van testbeoordelingen. Een Registerpsycholoog NIP dient aan hoge kwaliteitseisen, kennis en postacademische ervaring te voldoen om de registratie te behalen en behouden. Geregistreerde psychologen moeten zich bovendien houden aan de beroepscode van het NIP en de de Algemene Standaard Testgebruik AST-NIP. Een Registerpsycholoog NIP die gespecialiseerd is in werving en selectie is te vinden op psynip.nl/vindeenpsycholoog (zoek op de registratie Arbeid & Organisatiepsycholoog NIP).