NIP draagt bij aan kwaliteitsstandaard psychosociale zorg

Afgevaardigden van de secties PAZ en Neuropsychologie van het NIP hebben actief bijgedragen aan de ontwikkeling van de kwaliteitsstandaard ‘Psychosociale zorg bij somatische ziekte’. Deze kwaliteitsstandaard is opgesteld om ervoor te zorgen dat zorgverleners meer houvast hebben over wanneer, hoe en door wie psychosociale zorg geboden dient te worden. Zorginstituut Nederland heeft de kwaliteitsstandaard getoetst en op 14 november 2019 ingeschreven in het Openbaar Register.

Aanleiding voor het ontwikkelen van de Kwaliteitsstandaard is onder andere het rapport Psychosociale zorg bij ingrijpende somatische aandoeningen uit 2015, waar het NIP ook bij betrokken was. Uit dit rapport kwam destijds naar voren dat er nog veel onbekendheid was over de taken en verantwoordelijkheden van zorgverleners en zorginstellingen ten aanzien van het aanbieden en leveren van psychosociale zorg aan patiënten met somatische aandoeningen.

In de nieuwe kwaliteitsstandaard is daarom vastgelegd wat goede psychosociale zorg is en hoe die geleverd kan worden. De standaard biedt handvatten voor betere samenwerking tussen professionals in de 1e, 2e en 3e lijn (huisartsen, medisch- en verpleegkundig specialisten en GGZ-professionals) en is een houvast om inzichtelijk te kunnen maken wat het lokale en regionale aanbod aan psychosociale zorg is en wie waarvoor verantwoordelijk is. Daarnaast biedt de standaard informatie over de bekostiging.

Een op de drie patiënten met een (chronische) somatische ziekte krijgt last van psychosociale problemen. Dit maakt de nieuwe kwaliteitsstandaard ook voor hen van belang, omdat het belangrijk is dat deze problemen tijdig erkend worden en de desbetreffende patiënten passende hulp krijgen aangeboden.

De kwaliteitsstandaard is ontwikkeld door een groot aantal organisaties waaronder patiëntenverenigingen, zorgaanbieders en beroepsverenigingen in afstemming met Zorgverzekeraars Nederland, met ondersteuning van het Kennisinstituut van de Federatie Medisch Specialisten.