NIP bij VWS over uitstel Wet Zorg en Dwang

Op woensdag 1 mei gingen het NIP en de veldpartijen in gesprek met het ministerie van VWS over de nieuwe Wet Zorg en Dwang. De veldpartijen zijn ongerust en vragen om uitstel. Zij bespraken hun zorgen met de directeur Langdurige Zorg bij VWS, de heer Van Uum.

 

Bij het gesprek met VWS waren Actiz, Verenso, LHV, NVAVG, V&VN, VGN en het NIP aanwezig. Aanleiding van het gesprek was de brief aan VWS van de branche- en beroepsorganisaties waarin zij hun zorgen hebben geuit over de uitvoerbaarheid van de wet Zorg en Dwang en de beoogde inwerkingtredingsdatum, 1 januari 2020. VGN verstuurde zelf een brief waarin zij om een overgangsjaar vragen. Het NIP wil uitstel totdat de randvoorwaarden goed zijn geregeld.

 

Lees hierover meer in: