Nieuwsuur over ontwikkelingen van ROM

Nieuwsuur besteedde op 30 december 2018 aandacht aan ROM: het meten van behandelingen in de ggz. Jim van Os, Jan Willem Poot en Jeroen Muller waren aan het woord in de uitzending.

Kijk de Nieuwsuur-uitzending terug

 

ROM blijft gemoederen bezighouden in de media

Routine Outcome Monitoring (ROM) binnen de ggz behandeling blijft zorgen voor veel discussies, getuige de uitzending van Nieuwsuur. Ook het NIP krijgt nog veel vragen binnen over de privacy van ROM-gegevens, de wetenschappelijke waarde van de ROM en de bruikbaarheid van de ROM om de kwaliteit van zorg te meten.

Over enkele zaken zijn de meeste partijen het in grote lijnen wel eens: de ROM kan een waardevolle rol spelen in het behandelproces en het gesprek hierover tussen cliënt en behandelaar. Ook zijn partijen het eens over het belang om de privacy van cliënten te beschermen, door gevoelige informatie alleen met diens toestemming te bewaren zonder dat daarbij persoonsgegevens in verkeerde handen vallen. Het is niet de bedoeling dat ROM-gegevens met verzekeraars worden gedeeld.

In hoeverre de ROM gebruikt kan worden om de kwaliteit van de zorg te verbeteren leidt nog tot felle discussies. Akwa is het nieuwe Kwaliteitsinstituut van en voor cliënten en professionals in de ggz die zich komend jaar buigt hoe de kwaliteit van de zorg op een veilige en verantwoorde manier kan worden gemonitord en verbeterd. Het NIP praat hierbij mee en houdt u op de hoogte van ontwikkelingen.

 

Huidige stand van zaken

Het afnemen van ROM-vragenlijsten voor de behandeling en bewaren van deze gegevens in het patiëntendossier is altijd mogelijk gebleven. Wel gelden hiervoor sinds mei 2018 de strengere regelgeving van de AVG. Veel zorgaanbieders hebben de aanlevering van ROM-data opgeschort vanwege de lopende discussie en het AP onderzoek over de privacy is aanlevering. Aanleveren van ROM mag wel met expliciete toestemming van cliënten maar is momenteel niet verplicht. Vrijgevestigden die ROM-gegevens via SVR aanleveren krijgen de mogelijkheid dit vanaf 15 januari via het ggz-dataportaal naar akwa te doen.