Nieuwe bekostiging in de GGZ Zvw: het Zorgprestatiemodel

Vanaf 2022 gaat de DBC-systematiek in de GGZ Zvw, maar ook de GBGGZ-systematiek, vervangen worden door een nieuwe bekostigingssystematiek: Het zorgprestatiemodel. Het wordt een bekostiging met eenvoudige regels en duidelijke nota’s. Met eerlijke vergoedingen voor gepaste zorg. En met niet meer administratie dan nodig is.

De hoofdlijnen van het model zijn al bekend. Per 1 juni 2019 is een programma gestart waarin veldpartijen waaronder het NIP samenwerken aan de verdere uitwerking en implementatie van het zorgprestatiemodel én aan de verdere ontwikkeling van de zorgvraagtypering: het programma zorgprestatiemodel ggz en fz.

De formele opdrachtgever van het programma is het Bestuurlijk Overleg hoofdlijnenakkoord (BO HLA). Het programmateam waar het NIP deel van uitmaakt is de spil van dit landelijke traject. NIP-leden en bureaumedewerkers van het NIP hebben daarnaast ook zitting in de diverse werkgroepen zodat de belangen van de psychologen goed kunnen worden meegenomen in het geheel.

 

De inzet van het NIP

Met name het zorgvraagtyperingsvraagstuk en het vraagstuk van de juiste bekostiging van onze BIG- én niet-BIG NIP leden zijn onderwerpen waar het NIP veel nadruk oplegt, opdat er voldoende autonomie is om als WO-psycholoog volgens de beroepscode te kunnen werken.

Meer weten over het zorgprestatiemodel of over de ontwikkelingen binnen het programma? Ga naar zorgprestatiemodel.nl.