Modelovereenkomsten, handhaving en regelgeving voor zzp’ers

Nieuws voor zzp’ers: Modelovereenkomsten geldig tot juli 2022, de Belastingdienst stelt haar handhaving uit en vanaf 2021 volgt er nieuwe zzp-regelgeving.

 

Modelovereenkomsten blijven geldig tot juli 2022

P3NL heeft samen met een aantal andere partijen twee modelovereenkomsten opgesteld voor psychotherapeuten, klinisch (neuro)psychologen en gz-psychologen die werken als zzp’er. Als deze modelovereenkomsten worden gebruikt en nageleefd, zal de Belastingdienst de arbeidsrelatie tussen de zzp’er en de werkgever niet aanmerken als een dienstbetrekking. Deze modelovereenkomsten blijven geldig tot 1 juli 2022.

 

Belastingdienst stelt handhaving uit, tenzij er sprake is van kwaadwillendheid

Momenteel handhaaft de Belastingdienst alleen als er sprake is van kwaadwillendheid. In dat geval is er een situatie van schijnzelfstandigheid die opzettelijk blijft voortbestaan.
Vanaf 2020 kan de Belastingdienst ook handhaven als een opdrachtgever een eerdere aanwijzing van de Belastingdienst niet heeft opgevolgd, zelfs als er géén sprake is van kwaadwillendheid.

 

Nieuwe zzp-regelgeving vanaf 2021

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Wouter Koolmees, heeft een voortgangsrapportage naar de Tweede Kamer gestuurd, met als belangrijkste punten:

  • Er komt een Opdrachtgeversverklaring die online kan worden aangevraagd. Opdrachtgever en zzp’er kunnen via de hieraan verbonden webmodule achterhalen of er sprake is van een dienstbetrekking of van werken als zelfstandige.
  • Zelfstandige en opdrachtgever kunnen een zelfstandigenverklaring maken, waarin ze aangeven geen arbeidsovereenkomst aan te willen gaan.
  • Er komt een minimumtarief voor zzp’ers.