Meepraten over beleid van zorgverzekeraars

Zorgverzekeraars moeten meer inspraak geven aan verzekerden bij hun zorginkoop- en communicatiebeleid. Om dit te realiseren komt er een aanpassing in de Zorgverzekeringswet (Zvw).

Dit heeft Minister Bruins voor Medische Zorg begin oktober besloten. Volgens het NIP kunnen psychologen die werkzaam zijn in de Zvw profiteren van de aanpassingen.

De Minister wil met het wetsvoorstel ervoor zorgen dat verzekerden de gelegenheid krijgen om hun meningen en wensen beter duidelijk te maken. Hierdoor verbeteren de kwaliteit en de dienstverlening van de zorgverzekeraars en ontstaan er meer gelijke verhoudingen tussen zorgverzekeraars en verzekerden. In het wetsvoorstel is ook opgenomen dat zorgverzekeraars moeten terugkoppelen wat de inspraak van de verzekerden inhield en wat de zorgverzekeraar ermee heeft gedaan.

In de nieuwe situatie kunnen inkopende zorgverzekeraars, ook door patiënten, sneller aangesproken worden op het inkoop- en contracteringsbeleid. Zorgaanbieders kunnen patiënten hier van tevoren over adviseren. Wellicht is het goed om dit, indien nodig, met uw patiënten te bespreken.