Marjan van de Laar benoemd tot erelid

Vrijdag 13 september 2019 nam Marjan van de Laar afscheid als voorzitter van de sectie Ouderenpsychologie. Als waardering voor haar jarenlange inzet werd Marjan benoemd als erelid van het NIP.

Marjan was al jaren actief, waarvan de laatste zes jaar als voorzitter van het sectiebestuur. Onder bezielende leiding van Marjan groeide de sectie uit van 447 naar 582 primaire leden. Een groot deel van die leden is actief voor en betrokken bij deze levendige sectie.

Marjan heeft zich met grote bevlogenheid ingezet voor de positie van de Ouderenpsycholoog. Ze heeft, samen met de actieve leden van de sectie de ouderenpsycholoog op de kaart gezet, binnen en buiten het NIP.

 

Verbinder

Ze was veelvuldig op pad bij beleidsmakers om de belangen van de ouderenpsychologen te behartigen en een verbinder met andere verenigingen. Onder haar leiding zijn er vele symposia georganiseerd en een lange reeks publicaties tot stand gekomen zoals de handreiking Dementie bij thuiswonenden, richtlijn Probleemgedrag bij dementie, handreiking Geriatrische Revalidatiezorg.

 

Amy van Doormaal en Marjan van de Laar

 

Persoonlijke editie van tijdschrift De Psycholoog

Als afscheidscadeau ontving Marjan een persoonlijke uitgave van De Psycholoog met verhalen van leden en bureaumedewerkers die met haar hebben samengewerkt. Haar kwaliteiten worden daarin geroemd: Marjan is een verbinder, hardwerkend, kritisch, toegewijd en volhardend. Maar ze is vooral een warm persoon die zich met hart en ziel heeft ingezet voor haar vak.