Maak gebruik van de subsidieregeling 'Ontwikkeladvies voor 45-plussers'

Deze subsidieregeling is voor 2019 opengesteld voor werkende 45-plussers uit álle beroepsgroepen.

Als u als psycholoog werkzaam bent als loopbaanadviseur en advies geeft aan deze doelgroep, kunt u in aanmerking komen voor de subsidieregeling ‘Ontwikkeladvies voor 45-plussers’.

Voorheen konden alleen werkenden uit specifieke beroepen (zoals ambulancemedewerkers, schoonmakers en leerkrachten) meedoen. Zie het eerdere bericht: Nieuwe subsidieregeling voor loopbaanadviseurs (14 december 2017).

Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft voor 2019 3 miljoen euro extra beschikbaar gesteld voor de regeling, waardoor er in totaal 17 miljoen euro beschikbaar is.

De subsidieregeling loopt nog tot 10 januari 2020 of tot het subsidieplafond is bereikt.

 

Subsidie voor ontwikkeladviezen en trajecten met leidinggevenden

Werkenden die u loopbaanadvies geeft en die ouder zijn dan 45 jaar kunnen gratis ontwikkeladvies krijgen. Per ontwikkeladvies kunt u € 600 subsidie aanvragen.

Een deel van de subsidiepot is beschikbaar voor trajecten met leidinggevenden. Het gaat dan om leidinggevenden die hun werknemers willen ondersteunen bij hun loopbaanwensen. Hierbij is € 300 subsidie beschikbaar voor een individueel traject met een leidinggevende en € 900 voor een traject voor drie tot en met tien leidinggevenden.

 

Eisen

Als u als psycholoog werkzaam bent als loopbaanadviseur kunt u in aanmerking komen voor deze subsidieregeling (ook zonder NOLOC-registratie). Hiervoor dient u aan de eisen van de subsidieaanvraag te voldoen.

Voor de psycholoog zelf gelden de volgende drie eisen (u moet zélf aangeven dat u aan de eisen voldoet).

  1. u heeft een mens- of organisatiegerichte opleiding afgerond op minimaal hbo-niveau of u heeft minimaal een hbo-opleiding in een andere richting afgerond en aanvullende mens- of organisatiegerichte cursussen en trainingen afgerond; en
  2. u heeft minimaal drie jaar relevante werkervaring; en
  3. u verklaart zich te houden aan de Gedragscode loopbaanadviseur (pdf – Ministerie van SZW).

 

Toelichting op de eisen

ad 1. Een masterdiploma Psychologie volstaat als relevante opleiding (een registratie A&O of A&G is niet noodzakelijk).

ad 2. De adviseur heeft de afgelopen drie jaren jaarlijks gemiddeld vijfentwintig cliënten of meer begeleid in individuele trajecten. De adviseur heeft actuele kennis van de beschikbare opleidingsmogelijkheden, cursussen, trainingen en workshops binnen de sector of beroepsgroep en vergelijkbare werkomgevingen waarin de cliënt werkzaam is aan wie het Ontwikkeladvies wordt gegeven. Om een goed en passend Ontwikkeladviestraject te kunnen geven is het noodzakelijk dat de loopbaanadviseur beschikt over voldoende kennis van de aard van de werkzaamheden en de mogelijkheden voor de beroepsgroep. Het ministerie vertrouwd hierbij op de integriteit en (beroeps)ethiek van de loopbaanadviseur. Bij controle moet de loopbaanadviseur aannemelijk maken dat hieraan is voldaan. Als het ministerie signalen krijgt dat een loopbaanadviseur op dit punt in gebreke is gebleven zal nader onderzoek worden gedaan.

ad 3. In de tijdelijke regeling is een gedragscode opgenomen. NIP-leden, die op basis van deze regeling als loopbaancoach gaan optreden, dienen zich ook aan de Beroepscode van het NIP te houden en vallen onder het verenigingstuchtrecht van het NIP. Als zij ook lid zijn van de NOLOC geldt voor hen ook de Gedragscode van de NOLOC. NIP-leden kunnen met vragen over ethisch handelen bellen naar het spreekuur beroepsethiek.

 

Steekproeven

Uitvoering van Beleid (voormalig Agentschap SZW) voert steekproeven uit om te toetsen of aan alle eisen is voldaan.

 

Meer informatie