Jeugdhulp bij de huisarts

Inzet van specialistische expertise in de praktijk van de huisarts zorgt ervoor dat problemen bij kinderen en jongeren eerder worden gesignaleerd, en snel de juiste hulp kan worden ingeschakeld.

Accare, Molendrift, Karakter en het Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie verzamelden de afgelopen twee jaar gegevens over de Prakijkondersteuner Jeugd bij de huisarts.

 

Resultaten

Bij het onderzoek waren meer dan 250 huisartsenpraktijken en ruim 2.500 patiënten betrokken.

Vooral de laagdrempelige toegang wordt gezien als groot voordeel. Verder blijkt uit het onderzoek:

  • De kwaliteit van zorg is verbeterd doordat kinderen sneller hulp krijgen.
  • Het aanbod van kortdurende en/of lichte zorg voor kinderen is verbeterd.
  • Triage is verbeterd, doordat de Praktijkondersteuner Jeugd meer tijd heeft om een betere inschatting van de problematiek te maken.
  • Eerder en sneller hulp bieden verergering kan voorkomen en dus preventief werkt.
  • Er nu meer psycho-educatie, ondersteunende gesprekken, opvoedondersteuning en bemiddeling of begeleiding bij een verwijzing wordt geboden in de huisartsenpraktijk.

Het hele onderzoek (en meer) is te vinden op jeugdhulpbijdehuisarts.nl.

De resultaten zijn samengevat in een mooie visuele datasheet.

Het NIP is blij met de bevindingen uit het onderzoek. Het sluit aan bij onze visie dat het inschakelen van hoogwaardige expertise vroeg in het proces veel oplevert, zowel voor de kinderen en jongeren zelf, als in het kader van kostenbesparing op de langere termijn.

 

Competenties

Belangrijk aspect in het werk van de Praktijkondersteuner is vraagverheldering (triage en screening). Het onderzoek laat zien dat de Praktijkondersteuner Jeugd moet beschikken over de juiste competenties om zelf kortdurende hulp te bieden, maar ook om snel in te schatten of verwijzing noodzakelijk is.

Het NIP denkt dat dit vraagt om (ontwikkelings) psychologische kennis van bijvoorbeeld Kinder- en Jeugdpsychologen en gz-psychologen met jeugd-expertise. Het blijven investeren in het opleiden van deze professionals is van groot belang.

 

Meer lezen