Jaarverslag 2018 P3NL

In het Jaarverslag 2018 heeft federatie P3NL – waar het NIP bij is aangesloten – de belangrijkste projecten en activiteiten van het afgelopen jaar uitgelicht. De beleidsmedewerkers van het NIP hebben hier een belangrijke bijdrage aan geleverd. 

Het NIP heeft samen met acht wetenschappelijke en beroepsverenigingen P3NL opgericht. Inmiddels vertegenwoordigt P3NL elf wetenschappelijke en beroepsverenigingen waarbij ruim 37.000 psychologen, psychotherapeuten en pedagogen zijn aangesloten. De directeuren, beleidsmedewerkers en communicatieadviseurs overleggen regelmatig om af te stemmen en samenwerking te zoeken.

P3NL werkt als belangenorganisatie in de ggz onder meer samen met overheden, zorgverzekeraars, patiëntenorganisaties, beroepsverenigingen en branches in zorg, ondersteuning en onderwijs, kennisinstituten en het Netwerk Kwaliteitsontwikkeling ggz.

De missie van P3NL kent vier elementen:

  1. De aandacht vestigen op de maatschappelijke meerwaarde van psychologen, psychotherapeuten en pedagogen.
  2. Het bijdragen aan de transparantie over de kwaliteit en effectiviteit van hun professionele beroepsuitoefening.
  3. Het pleiten voor gepast gebruik van psychologische, psychotherapeutische en pedagogische zorg; onder andere via preventie en vroege interventie.
  4. Het uitdragen van het belang van evidence-based werken.

Deze missie bepaalt welke activiteiten in het jaarverslag 2018 zijn opgenomen. NIP-beleidsmedewerkers Matt Schilling, Bas Wijffels en Wilma Lozowski hebben hieraan belangrijke beleidsondersteuning geleverd. Een greep uit deze projecten:

  • Er is een start gemaakt met het verduidelijken van de beroepenstructuur binnen de psychologische en pedagogische beroepen door een inventarisatie te maken (een project onder voorzitterschap van P3NL).
  • Doorlopende aandacht voor het implementeren en doorontwikkelen van het Kwaliteitsstatuut, het ontwikkelen van een nieuwe productstructuur door de NZa en het terugdringen van de wachtlijsten en de administratieve belasting (aansluiting bij de landelijke campagne ‘(ont)regel de zorg‘).
  • Een bijdrage aan de ontwikkeling van Kiezenindeggz.nl (gelanceerd in 2018).
  • De commissie jeugd van P3NL maakte een handreiking voor professionals die werken in het jeugddomein en dacht mee over de evaluatie van de jeugdwet.

Lees wat P3NL nog meer heeft bereikt op het gebied van belangenbehartiging, dienstverlening en netwerken in het Jaarverslag 2018 (pdf)