Is uw pensioen goed geregeld? Vult u de poll van NIP/FBZ in?

Het is goed je te realiseren dat pensioen naast loon de belangrijkste arbeidsvoorwaarde is voor u als medewerker. Afhankelijk van de sector waarin u werkt is dat geregeld via een pensioenfonds of de werkgever. We zien de laatste tijd dat grenzen voor pensioenopbouw in de ggz vervagen. Het is lang niet altijd meer duidelijk of bedrijven en hun werknemers vallen onder de verplichte pensioenopbouw bij PFZW, waardoor ze recht hebben op pensioen bij dit fonds. PFZW wil hier graag meer duidelijkheid over krijgen om haar koers te bepalen: de grenzen oprekken of inperken. NIP en FBZ vinden het van groot belang dat voor zoveel mogelijk leden het pensioen goed geregeld is. Graag willen u daarom vragen ons te helpen met het krijgen van een beeld, zodat we onze strategie kunnen bepalen.

Vult u de korte poll in?

 

Waarom?
In het reglement van het PFZW is secuur beschreven welke te verrichten werkzaamheden vallen onder de zogenoemde verplichtstelling voor het pensioen. Als u deze werkzaamheden verricht, hebt u in principe recht om pensioen te ontvangen van PFZW. Het kan zijn dat uw werkgever ook diensten levert die niet vallen onder de verplichtstelling, maar dat u toch recht hebt op pensioenopbouw bij het pensioenfonds. De werkgever moet dan natuurlijk ook premie afdragen voor het pensioen. In de praktijk blijkt dat laatste niet altijd te gebeuren. Het draait vooral om de kleinere instellingen en bedrijven die verschillende diensten aanbieden. PFZW wil duidelijkheid over welke diensten dat zijn, zodat helder is welke werkgever wel en welke niet premie moet afdragen.

 

Inperken of oprekken verplichtstelling?
Op basis van het beeld kan het twee kanten op: of PFZW wil de verplichtstelling oprekken of inperken. Het nadeel aan oprekken is, dat dit ook gecontroleerd moet kunnen worden en als dat voornamelijk kleinere bedrijven zijn, is dat lastig. De optie inperken is makkelijker uit te voeren voor PFZW, maar NIP en werknemersorganisatie FBZ die mede namens het NIP de Cao GGZ afsluit, willen daar niet zonder meer mee instemmen in verband met nadelige effecten voor de betreffende werknemers.

 

Vult u onze poll in?

Verzoek is voor 8 april 2019 een heel korte poll met slechts enkele vragen in te vullen, zodat wij met dit vraagstuk aan de slag kunnen en onze strategie kunnen bepalen in deze discussie. Zodra er relevante ontwikkelingen zijn, brengen wij u op de hoogte.