Internetconsultatie Wzd: reactie NIP op regeling Zorg en dwang en Verplichte ggz

Het NIP heeft maandag jl. in een brief het ministerie laten weten de gedragsdeskundigen te missen als zorgverantwoordelijke in de regeling zorg en dwang. 

Ook psychologen kunnen immers wel degelijk werkzaam zijn als zorgverantwoordelijke en zijn deskundig om de juiste te zorg te kunnen verlenen.

In de regeling Verplichte ggz ontbreken naar het oordeel van het NIP ook enkele categorieën gedragsdeskundigen bij de aan te wijzen deskundigen.

Het NIP heeft de NVO en NVGzP benaderd hierin samen op te trekken. We zijn benieuwd hoe het ministerie reageert en afhankelijk daarvan beraden we ons op mogelijke vervolgstappen.