In memoriam: Jan Mokkenstorm, oprichter 113 Zelfmoordpreventie

Op 8 juli jl. is op 57-jarige leeftijd psychiater Jan Mokkenstorm overleden. Hij leed al enige tijd aan alvleesklierkanker. 

Zijn overlijden is een groot verlies voor de stichting 113 Zelfmoordpreventie en alle andere betrokkenen die zich inzetten voor de preventie van suïcide.

Mokkenstorm, die enkele maanden geleden nog promoveerde op een onderzoek naar 113 online en het gebruik van de ggz-richtlijn Suïcidepreventie, is oprichter van de stichting en gewaardeerd lid van het landelijke agendaoverleg suïcidepreventie. Het NIP is sinds de ontwikkeling van de Richtlijn diagnostiek en behandeling van suïcidaal gedrag (2012) betrokken bij deze Landelijke agenda suïcidepreventie.

Na het verschijnen van deze richtlijn is afgesproken (jaarlijks) een overleg met partijen te organiseren waarin het bepalen van een streefcijfer Vermindering suïcide een belangrijk punt op de agenda was. Uiteindelijk heeft dit geleid tot de Landelijke agenda suïcidepreventie. De minister doet via deze agenda een beroep op de verantwoordelijkheid van de betrokken partijen, waaronder het NIP.

Monique Rook, directeur van het NIP, is lid van het Comité van aanbeveling voor een petitie om suïcidepreventie structureel onderdeel te laten zijn van de opleiding van onder meer psychologen. Deze petitie is een initiatief van de Ivonne van de Ven Stichting en prof. dr. Ad Kerkhof. Jan Mokkenstorm zat ook in dat comité.

Jan Mokkenstorm heeft op deze en andere manieren enorm veel betekend voor kennisontwikkeling over en preventie van suïcide en daar zijn we hem vanuit het NIP bijzonder erkentelijk voor. Zijn gedachtengoed leeft voort in de missie van 113 Zelfmoordpreventie. Het NIP wenst zijn familie, naasten en collega’s veel sterkte met dit grote verlies.

 

Lees meer

Zie ook het NIP themadossier Suïcidepreventie