Implementatie Wet zorg en dwang: terugblik op informatieve ledenbijeenkomst

Wat betekent de Wet zorg en dwang voor de gedragswetenschapper en welke rollen kunnen zij vervullen onder de Wzd? Deze en andere vragen kwamen aan bod tijdens de drukbezochte ledenbijeenkomst van het NIP en de NVO.

 

Hoofdlijnen

De avondbijeenkomst ging van start met een korte bespreking over de stand van zaken over de wet, het overgangsjaar, de bijbehorende roadmap en de activiteiten die het NIP in dat kader allemaal oppakt in 2020. Daarna praatte Karel van Dijk (juridisch adviseur en expert op het gebied van de Wzd) ons bij over de hoofdlijnen van de nieuwe wet.

Onderwerpen die in het bijzonder aanleiding gaven tot discussie waren:

  • op wie is de Wzd van toepassing?
  • Wat is onvrijwillige zorg?
  • Hoe gaat het stappenplan in zijn werk?

 

De rol van de gedragswetenschapper

Vervolgens werd ingegaan op de betekenis van de Wzd voor de gedragswetenschappers. Zij kunnen bijna alle rollen onder de Wzd zoals benoemd in het stappenplan vervullen: de wzd-functionaris, de zorgverantwoordelijke, de extern deskundige, de deskundige niet bij de zorg betrokken en de deskundige van een andere discipline!

Uitgerust met deze actuele theoretische kennis, sloegen we een brug naar de praktijk. Amy van Doormaal (Zorgspectrum en voorzitter van de sectie Ouderenpsychologie) en Floor Wildschut (GZ psycholoog bij Expertisecentrum Trivium van ’s Heeren Loo) gingen met elkaar en het publiek in discussie over op welke manier de organisatie invulling gaat geven aan de rollen en waar de kansen liggen voor de gedragswetenschappers.

 

‘Pak die kans!’

In dat kader werd opgeroepen gebruik te maken van de kansen die de Wzd biedt aan de gedragswetenschappers. De Wzd maakt het mogelijk dat daar waar het gedrag van een cliënt bepaalt hoe de zorg wordt georganiseerd rondom de cliënt, een belangrijke taak is weggelegd voor de gedragswetenschapper. Pak die kans! Deze oproep werd met gejuich en enthousiasme ontvangen.

Het NIP beraadt zich nu samen met de NVO en mede op basis van de input uit deze ledenbijeenkomst over de manier waarop we verdere ondersteuning kunnen bieden bij de implementatie van de Wzd. Er wordt in ieder geval een helpdesk ingericht: houd hiervoor de website in de gaten.

 

Vragen?

Heeft u wat betreft ondersteuning nog specifieke vragen of behoeften: laat het ons weten! Hetzelfde geldt voor het signaleren van knelpunten bij toepassing van van de Wzd in de praktijk. Het NIP is betrokken bij zowel de monitoring alsook bij de evaluatie van de wet die in 2020 van start gaan. We kunnen uw signalen dan direct meenemen in de daarvoor bestemde gremia.

Neem voor het doorgeven van uw vragen of signaleringen contact op met Anne Kole via anne.kole@psynip.nl