Het NIP ondersteunt internationaal samenwerkingsverband EACLIPT

Het NIP ondersteunt internationale samenwerking op het gebied van onderzoek, educatie en verspreiding van wetenschappelijk vakkennis.

Met het vervagen van grenzen binnen Europa en vergaande internationale uitwisseling van professionals is de ontwikkeling van de psychologie een internationale aangelegenheid geworden. Reden voor het NIP om European Association of Clinical Psychology and Psychological Treatment, een internationaal samenwerkingsverband, te ondersteunen met driemaal een jaarlijkse donatie van duizend euro.

EACLIPT stimuleert wetenschappelijk onderzoek, educatie en verspreiding van deze kennis onder psychologen en psychotherapeuten. Ook ijvert EACLIPT op internationaal niveau voor de positie van het vakgebied en de belangen van psychologen. NIP-lid Claudi Bockting is hier namens het NIP bij betrokken.

Het initiatief voor EACLIPT ontstond tijdens het Europees Congres voor psychologen ECP in Amsterdam in 2017 dat het NIP samen met de Belgische zustervereniging VKKP organiseerde.