Herziening lijst ZVW vergoede GGZ-interventies

Zorgverzekeraars hebben hun jaarlijkse advies uitgebracht over het al dan niet voldoen van therapieën aan de stand van de wetenschap en praktijk. 

Het gaat hierbij om therapieën die in de GGZ worden toegepast, maar (nog) niet zijn geduid door het Zorginstituut Nederland (ZiNL).

De lijst wordt door het ZN Kenniscentrum GGZ vastgesteld op basis van onderzoek door de medisch adviseurs van de zorgverzekeraars en in bijzijn van het Zorginstituut Nederland (ZiNL). Deze lijst maakt duidelijk of zorgverzekeraars deze interventies al dan niet zullen vergoeden en onder welke voorwaarden.

Net als afgelopen jaar heeft het NIP (in P3NL verband) hierover een gesprek gevoerd met het Kenniscentrum, immers het is van belang dat de laatste wetenschappelijke inzichten en professionele argumenten meegenomen worden in het Kenniscentrum.

Er wordt veel wetenschappelijk onderzoek gedaan naar het evidenced based zijn en de kosteneffectiviteit van interventies. De resultaten hiervan worden nog niet altijd meegenomen bij de afwegingen door Zorgverzekeraars.

Met het Kenniscentrum GGZ van de zorgverzekeraars is afgesproken om structureel met elkaar in gesprek te gaan en ons wetenschappelijk netwerk in te brengen bij het tot stand komen van lijst van interventies. Het laatste overleg ging vooral over de inzet van Schematherapie bij persoonlijkheidsstoornissen (in het kader van Zorgstandaard persoonlijkheidsstoornissen) en de rol van EMDR in de behandeling van PTSS. In de komende maanden wordt er samen met ZN gekeken hoe een en ander vormgegeven gaat worden.

Het gezamenlijke belang is duidelijk: goede ‘state of the art’ zorg moet zo snel mogelijk geïmplementeerd kunnen worden en daar kunnen de beroepsverenigingen samen met zorgverzekeraars in optrekken.