Handreiking P3NL: Samen goede jeugdhulp bieden

De Commissie Jeugd van P3NL wil professionals in het jeugddomein uitnodigen en uitdagen om in bijeenkomsten hun stem te laten horen over de hulp die zij geven. 

Om hen daarin te ondersteunen is nu de handreiking ‘Samen goede jeugdhulp bieden’ opgesteld.

Het jeugdhulpstelsel is nog volop in ontwikkeling. Regelmatig organiseren gemeenten en regio’s bijeenkomsten voor aanbieders en worden er door diverse partijen debatten, inspiratiesessies en klankbordgroepen georganiseerd.

 

Gedragswetenschappers laat je stem horen!

Het is belangrijk dat psychologen, psychotherapeuten, pedagogen en andere gedragswetenschappers zichtbaar zijn bij deze bijeenkomsten. Samen kunnen we een belangrijke bijdrage leveren aan betere zorg voor jeugdigen en hun ouders en verzorgers.

De commissie heeft daarom een handreiking opgesteld die kan worden gebruikt bij deze gesprekken en bijeenkomsten. De handreiking sluit aan bij de het onderzoek naar de jeugd-GGZ dat recent is gepresenteerd aan de Tweede Kamer: De jeugd-GGZ na de Jeugdwet: een onderzoek naar knelpunten en kansen (Rijksoverheid.nl).

In het document zijn inhoudelijke thema’s uitgewerkt en praktische tips, tools en websites opgenomen.

De handreiking kan jeugdprofessionals helpen om actief contact te zoeken met de gemeente en regio waarin ze werken en zo bijdragen aan het verbeteren van de jeugdhulp.

 

Vertegenwoordiging NIP in de Commissie Jeugd van P3NL

Vanuit het NIP hebben Wilma Lozowski (Senior Beleidsmedewerker Jeugd) en NIP-vertegenwoordiger Manja Bosch in de commissie een bijdrage geleverd aan de totstandkoming van de handreiking. Inmiddels is Neeltje van Doremalen aangetreden in de commissie; zij heeft de rol van Manja Bosch overgenomen.