NIP bepleit: GGZ zorginkoopproces moet eenduidiger voor vrijgevestigden

Het NIP heeft gereageerd op de NZa-consultatie Transparantie Zorginkoopproces Zvw. In de huidige regeling zijn de hoofdlijnen van het inkoopbeleid van de zorgverzekeraar bekend. 

Het NIP geeft  aan dat verzekeraars nog te veel ruimte krijgen voor de invulling van het contracteerproces. Om het proces wat soepeler te maken heeft het NIP aan de NZa het volgende wensenlijstje neergelegd om in de regeling op te nemen:

  • Deadline voor het bekend maken van de modelovereenkomst
  • Transparantie over en evenwichtiger risicoverdeling tussen zorgaanbieder en zorgverzekeraar
  • Uniform tijdpad contracteringsproces zorgverzekeraars
  • Wijzigingen in het inkoopbeleid en de overeenkomst ten opzichte van voorgaand jaar zichtbaar maken

Het NIP heeft aan de individuele zorgverzekeraars gevraagd om (in ZN verband) niet alleen het zorginkoopproces voor wat betreft informatie-uitvraag meer op elkaar af te stemmen, maar ook de contractteksten (voor 2020) te uniformeren.

Vrijgevestigden verliezen veel tijd met het doornemen  en vergelijken van de contracten. Dat bleek uit een interne NIP-analyse. Het uniformeren levert tijdswinst en duidelijkheid op en zal ook voor zorgverzekeraars leiden tot minder administratieve lasten.

Zorgverzekeraars komen in het voorjaar van 2019 met voorstellen. In ieder geval zal er voor contractering 2020 een door zorgverzekeraars uniforme uitvraag komen over organisatiegegevens van de zorgaanbieder.

Via Vektis kan de vrijgevestigde dan in één keer voor alle zorgverzekeraars de door zorgverzekeraars gewenste en benodigde informatie digitaal worden aangeleverd. En hoeft dit niet meer per zorgverzekeraar gedaan te worden.

Volg de actualiteiten in het themadossier Contracten met zorgverzekeraars